Πέτρες Καρύστου

Πολύχρωμη
Πάχος: 1,5-2,5cm ή 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη – τετραγωνισμένη

Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Πράσινη
Πάχος: 1,5-2,5cm ή 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη – τετραγωνισμένη

Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Γκρι
Πάχος: 1,5-2,5cm ή 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη – τετραγωνισμένη

Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Καφέ- Πράσινη
Πάχος: 1,5-2,5cm ή 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη – τετραγωνισμένη

Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες