Παραγωγή Τσιμεντοπροϊόντων

Τσιμεντοσωλήνες

Τσιμεντοσωλήνες για πηγάδια και βόθρους με πάτο ή καπάκι σε διάφορες διαστάσεις:
0,40 cm, 0,60 cm, 0,80 cm, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Τσιμεντόλιθοι

Οι τσιμεντόλιθοι χρησιμοποιούνται για δόμηση τοίχου αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διάφορες κατασκευές εντός και εκτός σπιτιού.