Χάλυβας

Το ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού αποτελείται από προϊόντα χάλυβα της ΣΙΔΕΝΟΡ, της μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής επιμηκών προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και την Βαλκάνια, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της οικοδομικής δραστηριότητας για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντισεισμική θωράκιση. Το ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD περιλαμβάνει:

Λαμαρίνες Θερμής Έλασης

Χονδρόσυρμα

Λάμες Boron

Προφίλ Στήριξης Στοών ΤΗΝ

Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης